หมอชาวบ้าน ฉบับพฤศจิกายน 2565

“ภายในปี พ.ศ.2571 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นจำนวนถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด แล้วเราจะเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระต่อลูกหลานได้อย่างไร”

“ออกกำลังกาย ดีจริงหรือ? ออกกำลังกายมาก-น้อย แค่ไหน ถึงช่วยป้องกันโรคได้นะ”


เรื่องเด่น หมอชาวบ้าน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565 จะพาไปพบวิธีการดูแลผู้สูงอายุทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยพืชสมุนไพรต่างๆ โดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมอื่นๆ ที่มีราคาแพง ใช้พืชผักพื้นบ้านก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ดี มีสุข อย่างประหยัดได้ และตามมาต่อกับการออกกำลังกายที่หลายๆ คนสงสัย ควรออกกำลังกายแบบไหน ออกบ่อยเท่าไหร่ ถึงจะดีต่อสุขภาพ และไม่เป็นการหักโหมมากเกินไปจนเกิดผลเสียต่อร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ ในฉบับ วิธีการแก้อาการบ้านหมุน ที่หลายๆ คน อาจเคยเกิดอาการนี้กันมาบ้างแล้ว มีสาเหตุ และวิธีการแก้ไขอย่างไร เมื่อเกิดอาการบ้านหมุนในอิริยาบถต่างๆ เช่น บ้านหมุนเมื่อนอนตะแคง บ้านหมุนเมื่อเงยศรีษะ พร้อมหลากลายวิธีการแก้ไขและการป้องกันอาการบ้านหมุน เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบ้านหมุนได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

และยังมีบทความการดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการสุขภาพร่างกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และป้องกันโรคได้ โดยสามารถติดต่อขออ่านได้ที่ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร

เรียบเรียงโดย: นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์, ฝ่ายเทคนิค