HR magazine ฉบับพฤศจิกายน 2565

“แชทในเวลางาน โพสต์เกี่ยวกับที่ทำงาน ถูกเลิกจ้างงานได้หรือไม่ ? ”

“เกษียณอายุมีกี่ประเภท ไม่ใช่อายุ 60 ปี แล้วจะต้องเกษียณทุกคนนะ”


HR Magazine ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565 มีบทความเด่นๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาการเลิกจ้าง เมื่อลูกจ้างเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงาน หรือโพสต์เกี่ยวกับที่ทำงานในทางเสียหาย แม้เราจะโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเรา แต่เมื่อผู้อื่นสามารถเห็นข้อความของเราได้ ก็ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายได้เช่นกัน โดยมีตัวอย่างจากคำพิพากษาของศาลมาเป็นข้อมูลว่าแบบไหนที่เราไม่สามารถทำได้

เรื่องที่ 2 กับความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ หลายๆคน อาจจะคุ้นชินว่าจะต้องเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี แต่จริงแล้วมีหลักเกณฑ์การเกษียณอายุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะตามตำแหน่งหน้าที่ หรือการนับอายุเกษียณจะนับตามอายุที่ครบพอดี หรือสิ้นปีนั้นๆ ที่อายุครบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิทธิของลูกจ้าง และอำนาจหน้าที่ของนายจ้างที่ส่งผลกับเราได้ จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบขององค์กร และกฎหมายแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ด้วย

สามารถติดต่อขออ่านได้ที่ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร

เรียบเรียงโดย: นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์, ฝ่ายเทคนิค