ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จัดกิจกรรม Exclusive Open House เชิญเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ระลึก

ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2565 ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ระลึกมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 129 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และในโอกาสที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น  “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565 จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับของที่ระลึกเป็น “โปสการ์ดชุดพระปกเกล้า” ที่ออกแบบพิเศษอย่างพิถีพิถัน โดยน้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่โทรศัพท์: 02-504-7466, 7477

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น