ชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ห้องสมุด มสธ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2  

โดยคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมมุมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในห้อง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 และได้ร่วมกิจกรรมเกมตอบคำถาม รับของรางวัลสุดพิเศษเป็น “ปฏิทิน มสธ. 2566” 

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่โทรศัพท์: 02-504-7466,77