สวดมนต์อย่างไร? ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน

ธรรมะสวัสดีสายมูทุกท่าน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงราศีเปลี่ยน จึงขอนำเสนอบทสวดมนต์ที่จะช่วยเสริมโชค เสริมดวงให้ชีวิตเฮงๆ ปังๆ ขึ้น สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ หนังสือ สวดมนต์อย่างไร? ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน เนื้อหาภายในเล่มอธิบายถึงกฏแห่งกรรม ผลของกรรม อานิสงค์ของการสวดมนต์ วิธีกรวดน้ำให้วิญญาณได้รับ การสวดมนต์ เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะจิตใจจะจดจ่ออยู่กับบทสวดนั้นๆ โดยในหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับอานิสงค์จากการสวดมนต์ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อร่างกาย จิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีข้อควรสังเกตว่าจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับอานิสงค์จากการสวดมนต์ของบุคคลต่างๆ นั้น เวลามีทุกข์ ประสบปัญหาชีวิต มักทุกข์ไม่นาน สามารถค้นพบหาทางออกได้รวดเร็ว สาระของหนังสือประกอบด้วย

บทที่ 1 ความประมาท ไม่สนใจพุทธมนต์บทนี้ในตอนแรก

บทที่ 2 ทดลองเกือบปี จนหลงทาง

บทที่ 3 สัจจะอธิษฐานจึงเดินหน้าต่อ

บทที่ 4 เรามาสอนเจ้ากรรมนายเวรกันเถอะ

บทที่ 5 วิธีเจริญพุทธมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร

บทที่ 6 ธรรมทานในรูปแบบ Case Study

บทที่ 7 เรื่องเล่า สวดมนต์พลิกชีวิต

บทที่ 8 วิธีกรวดน้ำให้วิญญาณได้รับ

บทที่ 9 รวมคำถาม-คำตอบ บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรและกรวดน้ำอย่างไรให้ได้ผล

หากท่านผู้อ่านอยากรู้ว่าคุณวิเศษแห่งพุทธมนต์บทนี้ดีอย่างไร บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรสวดแล้วส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้าง อยากให้ได้ลองนำไปสวดพิสูจน์เอง “สิบปากว่า ไม่เท่าเราลงมือทำ”

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ