กัญชาศาสตร์

กัญชาศาสตร์ เป็นหนังสือชุดความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์สำหรับประชาชน ซึ่งศาสตร์ด้านกัญชาเป็นศาสตร์ใหม่ ที่ต้องมีการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด โดยหลักคือเน้นให้ใช้ในการทางแพทย์ ซึ่งในกัญชาจะมีสารสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ สาร Cannabidiol (CBD) ออกฤทธิ์ทำให้เคลิ้ม และสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ช่วยลดอาการปวด เกร็ง ของกล้ามเนื้อ ซึ่งสาร THC ตัวนี้เองที่อาจทำให้เกิดการเสพติดได้

นอกเหนือจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์แล้ว ปัจจุบันเราจะพบว่ามีการนำกัญชามาใช้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกันอย่างแพร่หลาย โดยกรมอนามัยได้ยกตัวอย่างการใช้กัญชาในเมนูอาหาร เช่น อาหารประเภททอด แนะนำ 1-2 ใบสดต่อเมนู อาหารประเภทผัด แกง ต้ม หรือผสมในเครื่องดื่ม แนะนำ 1 ใบสดต่อเมนู เป็นต้น โดยต้องแสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบให้ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3UJdFMN