คู่มือ 24 ศาสตร์ บำบัดรักษาโรคตามแบบฉบับการแพทย์ทางเลือก

ละคร “หมอหลวง” เป็นละครที่คนดูแห่ชมไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนเป็นกลายเป็นละครอินเทรนด์ที่ไม่ดูไม่ได้แล้วเพราะเป็นละครที่สนุกสนาน มีคุณภาพ แฝงไปด้วยสาระความรู้ดี ๆ เรื่องแพทย์แผนไทย และเรื่องความเป็นหมอ โดยเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยเฟื่องฟู มีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรก รวมทั้งความรู้เรื่องการกินอาหารให้เป็นยาดีกว่าการกินยาเป็นอาหาร เพราะประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักสมุนไพรที่สามารถนำมาประกอบอาหารให้เป็นยาได้ จะเห็นได้ว่าคนในรุ่นปู่ย่าตายายจะมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ดังนั้นการบำบัดด้วยศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการสอนในโรงเรียนแพทย์ เช่น การฝังเข็ม การนวด การจัดกระดูกสันหลัง และโยคะ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการอบรมฝึกฝนจนชำนาญที่สามารถนำวิชานี้ไปประกอบอาชีพได้
คู่มือ 24 ศาสตร์ บำบัดรักษาโรคตามแบบฉบับการแพทย์ทางเลือก เป็นหนังสือที่รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับการบำบัดรักษาอาการของโรคต่าง ๆ ถึง 24 ศาสตร์ ซึ่งสามารถผสมผสานกับการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก การบำบัดรักษาโรคตามแบบฉบับแพทย์ทางเลือก และการบำบัดด้วยศาสตร์ ต่าง ๆ ดังนี้
ศาสตร์ที่ 1 การบำบัดรักษาด้วยสมนุไพร — ศาสตร์ที่ 2 การบำบัดรักษาด้วยวิธีแมคโครไบโอติกส์ — ศาสตร์ที่ 3 การบำบัดรักษาด้วยชีวจิต — ศาสตร์ที่ 4 การบำบัดรักษาด้วยอาหารเจ — ศาสตร์ที่ 5 การบำบัดรักษาด้วยอาหารมังสวิรัติ — ศาสตร์ที่ 6 วิตามินบำบัด — ศาสตร์ที่ 7 อาหารเสริมบำบัด — ศาสตร์ที่ 8 การล้างพิษบำบัด – ศาสตร์ที่ 9 การขับสารพิษบำบัด – ศาสตร์ที่ 10 การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์ (หนามยอกเอาหนามบ่ง) – ศาสตร์ที่ 11 Bimolecular Therapy – ศาสตร์ที่ 12 การนวดบำบัด – ศาสตร์ที่ 13 ดุลยภาพบำบัด – ศาสตร์ที่ 14 โยคะเพื่อสุขภาพบำบัด – ศาสตร์ที่ 15 การฝึกหายใจบำบัดโรคแบบชี่กง – ศาสตร์ที่ 16 วารีบำบัด – ศาสตร์ที่ 17 สมาธิบำบัด – ศาสตร์ที่ 18 จินตภาพบำบัด – ศาสตร์ที่ 19 กายทิพย์พลังพิชิตโรคบำบัด – ศาสตร์ที่ 20 การฝังเข็มบำบัด (การกดจุดลมปราณแห่งการรักษา) – ศาสตร์ที่ 21 การกดจุดบำบัด – ศาสตร์ที่ 22 ดนตรีบำบัด – ศาสตร์ที่ 23 สุคนธบำบัด – ศาสตร์ที่ 24 ภูษาบำบัด
การบำบัดฉบับการแพทย์ทางเลือก เป็นการบำบัดโดยใช้พลังงานที่อยู่ภายในกายผลักดันความเครียดออกจากร่างกายและดึงดูดพลังงานภายนอกที่ดีเข้าสู่ตัวเองเพื่อสร้างความสมดุล หากต้องการมีสุขภาพที่ดีลองหยิบหนังสือเล่มนี้อ่านนะคะ เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นหมอให้ตัวเองได้แน่นอน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ และยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุด มสธ. ค่ะ