วันเปิดทำการ เดือนมิถุนายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดกรณีพิเศษ)
  • วันเสาร์ที่ 10 และ 17 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
  • วันเสาร์ที่ 3 และ 24 มิถุนายน 2566
  • วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2566