กิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz ตอบคำถามเกี่ยวกับฐานข้อมูล EBSCO เพื่อลุ้นรับรางวัล Apple AirPods 1 รางวัล และ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท อีก 6 รางวัล โดยตอบคำถามได้ที่ https://forms.gle/BFNqYjAnzhS7t98D8

*กิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันในสังกัดกระทรวง อว.
**ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล (ด้วยการสุ่ม) ทางเพจ EBSCO ประเทศไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ก่อนเวลา 12:00 น.