วันเปิดทำการ เดือนกรกฎาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 8, 15, 22 และ 29 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อทำความสะอาดและขัดพื้นภายในอาคาร
  • วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กรกฎาคม 2566