การออกแบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล : แนวทางสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานระดับโลก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหลายปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทว่ายังคงต้องมีความเหมาะสมในการใช้งานและความสวยงาม สำหรับการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลผู้ออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกและรีไซเคิลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่กระบวนการ ตัวอย่างเช่น

  • พลาสติก ซึ่งมีทั้งประเภท PET PE PP ควรใช้วัสดุชนิดเดียวกันในบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากในขั้นตอนการรีไซเคิล พลาสติกจะถูกแยกตามองค์ประกอบทางเคมี
  • แก้ว ควรใช้สีมาตรฐาน คือ เขียว น้ำตาล ขาวใส เนื่องจากต้องมีการแยกสีเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ของสีแก้วที่ต้องการก่อน
  • โลหะและอะลูมิเนียม ไม่ควรใช้หมึกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เนื่องจากสามารถลดคุณภาพของวัสดุที่นำไปใช้ซ้ำได้
  • กระดาษ ไม่ควรใช้การเคลือบพลาสติกหรือแว็กซ์ และควรใช้การพิมพ์ให้น้อยที่สุด

เนื้อหาในหนังสือจะเป็นข้อมูลให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ต้นทาง โดยได้มีการนำสีของไฟจราจร และระบบรหัสสีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าใจง่าย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ หรืออ่านออนไลน์ได้ที่นี่

หมายเหตุ : แปลจาก Packaging Design for Recycling : a global recommendation for circular packaging design ซึ่งเป็นผลงานของ ECR Austria Circular Packaging Initiative โดยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยได้เชิญคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาช่วยแปลและเรียบเรียงเนื้อหาเป็นฉบับภาษาไทย