วันเปิดทำการ เดือนสิงหาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดกรณีพิเศษ)
  • วันเสาร์ที่ 5, 19 และ 26 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
  • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
  • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กิจกรรมสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ
  • วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 สิงหาคม 2566

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น