ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมพิเศษถ่ายภาพที่ระลึก เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16,751 คน ระดับปริญญาตรี 14,971 คน ปริญญาโท 1,739 คน และปริญญาเอก 41 คน

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึกวันปริญญา เป็นมุมถ่ายภาพสวยงาม 2 จุด ได้แก่ จุดแรก บริเวณด้านหน้าห้องสมุด อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยจัดซุ้มถ่ายภาพภายใต้แนวคิด “ปีกแห่งฝัน … สู่วันแห่งความสำเร็จ”

และจุดที่ 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เรียนรู้ที่มา…ตามหาแรงบันดาลใจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเผยแพร่ประวัติพัฒนาของมหาวิทยาลัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 2) อาคารสัมมนา 1 3) อาคารตรีศร และ 4) อาคารสุโขสโมสร

รับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก ณ ห้องสมุด มสธ. เพิ่มเติมได้ที่: Facebook ห้องสมุด มสธ.

รับชมภาพ e-Postcards สวยๆ จากกิจกรรม “ตามรอย…ห้องรัชกาลที่ 7” ได้ที่เพจ Facebook ห้องสมุด มสธ. หรือดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่ bit.ly/3pwrYJA

กิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึกที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน ได้รับความสนใจจากบัณฑิตและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,711 คน วันที่ 22 มิถุนายน 2566 จำนวน 785 คน และวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 926 คน

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น