ประมวลภาพกิจกรรม “ตามรอย…ห้องรัชกาลที่ 7” รับ e-Postcard ภาพถ่ายที่ระลึกสุดพิเศษ

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนถ่ายภาพที่ระลึกวันรับปริญญา ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งทางห้องสมุด มสธ. ได้มีกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรม “ตามรอย…ห้องรัชกาลที่ 7” เพื่อให้บัณฑิตและผู้ที่สนใจรับของที่ระลึกสุดพิเศษเป็น e-Postcard ฟรี!! ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพมุมพิเศษ คือ มุมนิทรรศการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ให้กับบัณฑิต ครอบครัว และผู้ที่สนใจ

โดยกิจกรรม “ตามรอย…ห้องรัชกาลที่ 7” มีผู้ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าชม e-Postcards สวย ๆ ได้ที่เพจ Facebook ห้องสมุด มสธ. หรือโหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่ bit.ly/3pwrYJA

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่หากต้องการเยี่ยมชมในวันเสาร์-อาทิตย์โปรดติดต่อล่วงหน้า) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2504-7466, 0-2504-74770-2504-7463