งานประจำทำแล้ว “มีความสุข”

‘จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มีความสุขในการทำงาน?’

เพราะเราต้องใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการทำงาน นั่นหมายความว่าเราจะใช้เวลาไปกำสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขอย่างแท้จริง จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักสร้างความสุขจากการทำงานด้วยตัวเอง

เนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็น 17 บท อาทิ

  • ความสุขในที่ทำงานหรือความสุขในงานที่ทำ
  • สร้างความสุขฉบับคนทำงานประจำ
  • ความท้าทายของคนทำงาน
  • Toxic ในที่ทำงานจัดการอย่างไร
  • วางแผนเกษียณอย่างมีความสุข
  • ทุกข์ของคนทำงานจัดการได้ เป็นต้น

ตัวอย่างในบททุกข์ของคนทำงานจัดการได้ จะมีคำแนะนำที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ ประกอบด้วย การค้นหาสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไร จากนั้นปรับมุมมองความคิดใหม่ เช่น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้ โดยอาจหาที่ปรึกษาที่พร้อมรับฟังเราอีกทางหนึ่ง และควรให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนเพื่อลดความกดดันและความเครียด

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3s5X8s3