คู่มือเพาะปลูกง่าย ขายคล่อง “เห็ดหายาก ผักหวานป่า”

เห็ดในภาษาอังกฤษเรียกว่า Mushroom เป็นราชนิดหนึ่งซึ่งไม่จัดเป็นพืชหรือสัตว์ ไม่มีสารสีเขียวเหมือนพืช จีงไม่สามารถปรุงอาหารกินเองได้ ทำให้เห็ดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยวิธีสังเคราะห์แสง ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เห็ดป่าหลายชนิดเป็นเห็ดที่หาได้ยาก และมีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ก่อนต้องรอตามฤดูกาลเท่านั้นถึงจะหาซื้อมารับประทานได้  แต่ในปัจจุบันสามารถเพาะเองได้แล้ว

คู่มือเพาะปลูกง่าย ขายคล่องเห็ดหายาก ผักหวานป่า เล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือบอกวิธีการเพาะเห็ดหลายชนิดและวิธีการผักหวานป่าเอาไว้ค่อนข้างครบถ้วน ทั้งในแง่วิธีปฏิบัติและวิธีการเพาะปลูก เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ที่เคยเพาะปลูกแล้วและอยากได้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาล และผู้เริ่มต้นที่จะเพาะเห็ดหรือปลูกผักหวาน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและปลูก เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ บทที่ 1 เห็ดพื้นบ้าน อาหารชาวโลก
บทที่ 2 การศึกษาและทดลองนำเห็ดป่าหายากมาเพาะเลี้ยง
บทที่ 3 การเพาะเลี้ยงเห็ดระโงกให้สำเร็จผล
บทที่ 4 การเพาะเลี้ยงเห็ดโคนหรือเห็ดปลวก
บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ
 บทที่ 6 การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า
 บทที่ 7 การปลูกผักหวานป่าแบบง่าย

เห็ดป่าหลายชนิด เช่น เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า รวมทั้งผักหวานป่าปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ตามสวนตามไร่ ในทุ่งนา ป่าชุมชน และสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ตัวอย่างเช่น อ. บ้านหมอ จังหวังสระบุรี ซึ่งมีการปลูกผักหวานป่ากันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแบบที่ว่าปลูกกันทุกหมู่บ้าน โดยในแต่ละปีผักหวานป่าทำรายได้สู่พื้นที่นี้เป็น 100 ล้านบาท เป็นการปลูกเชิงการค้า มีรายได้ตลอดปีทั้งจากการขายยอดผักหวานป่าและขายต้นกล้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าป่าหาเก็บมากินมาขายอีกต่อไป เพียงแค่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็สำเร็จผลตามเป้าหมายยิ่งในยุคพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เห็ดและผักหวานป่า สามารถเพาะและปลูกได้ไม่ยากสามารถทำเงิน ทำกำไรให้กับผู้ที่สนใจได้ไม่จำกัด

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ