เสน่ห์ท้องถิ่น EP.6 วัดแคนอก ประชาธิปไตย พ.ศ. 2475

วัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี สถานที่ที่คณะราษฎร์ใช้เป็นที่เตรียมการวางแผนการปฏิวัติ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. 2475

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม