วันเปิดทำการ เดือนกันยายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 23, 30 และวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 กันยายน 2566