STOU Read it Now! Ep.6 “โอมจงรวย” หนังสือที่จะทำให้คุณเก่งการเงินได้ ไม่ต้องพึ่งเทพสามตา

STOU Read it Now! Ep.6 ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจของห้องสมุด มสธ. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนโดยมีชื่อตอนว่า “โอมจงรวย” หนังสือที่จะทำให้คุณเก่งการเงินได้ ไม่ต้องพึ่งเทพสามตา
เล่มแรก ชื่อว่า สมองเศรษฐี เขียนโดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เชื่อว่าความฝันยิ่งใหญ่ของใครหลาย ๆ คน
คือ การได้เป็นคนร่ำรวยอย่างเศรษฐี แล้วทำอย่างไรจึงจะได้เป็นเศรษฐีที่รํ่ารวยทั้งทรัพย์ภายนอกและยังสุขภายใน
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิต และจิตใจด้วยเนื้อหาและมุมมองทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และหลักพุทธศาสตร์ ที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมตอกย้ำความมั่งคั่งด้วยนิยามความเข้าใจใหม่ของคำว่า “เศรษฐี” เพื่อให้คุณรวยทรัพย์และสุขอย่างยั่งยืน เมื่อมีความฝัน  มีความคิดสร้างสรรค์  และความขยันลงมือทำตามหลัก 3 H ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ก็จะบรรลุผล
หลัก 3 H ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) Hart หรือ Idream เปรียบเหมือน จุดหมาย เป็นส่วนของความฝันความต้องการ เป้าหมาย จินตนาการ ความเชื่อมั่น สิ่งเหล่านี้แทนด้วยหัวใจเพราะเป็นความรู้สึก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน
2) Head หรือ Idea  เปรียบเหมือน แผนที่ ประกอบด้วยความรู้ ความคิด แผนการ หลักการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนด้วยสมองเพราะเป็นเหตุผลและกลยุทธ์ที่จะคิดหาทางไปสู่ความฝัน
3) Hand หรือลงมือทำ เปรียบเหมือน ยานพาหนะ ประกอบไปด้วย การกระทำ การอดใจ ความอุตสาหะ ความมุ่งมั่น ความขยันและความพยายาม สิ่งเหล่านี้แทนด้วยสองมือเพราะเป็นการลงมือทำให้เกิดความสำเร็จ หากคิดแต่ไม่ลงมือทำ ไอเดียก็จะเปลี่ยนเป็นไอเดี้ยงไปอย่างรวดเร็ว
การเดินทาง หากไม่มีจุดหมายก็เสียเวลา หากขาดแผนที่ก็หลงทาง และหากไม่มียานพาหนะ ก็จะทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย ท้ายที่สุดการจะรวยทรัพย์และสุขอย่างยั่งยืนนั้น จึงต้องมีสมองของเศรษฐี ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ ดังคำกล่าวของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  ที่ว่า เศรษฐีไม่ได้แค่แปลว่า “คนรวย” แต่เศรษฐีแปลว่า “ผู้ประเสริฐ”เศรษฐีไม่ได้แค่มี “ทรัพย์” แต่ต้องมี “สุข” ด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องทำให้ผู้อื่นมีความสุข นั่นแหละ คือ “เศรษฐี” หรือ “ผู้ประเสริฐ” อย่างแท้จริง

คลิกอ่านออนไลน์

เล่มที่ 2 ชื่อ“The Bitcoin Standard” ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง เขียนโดย Saifedean Ammous (เซเฟดีน อัมมูส) และผู้แปล คือ พิริยะ สัมพันธารักษ์, พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
Bitcoin เป็นเทคโนโลยีของโลกดิจิทัลที่มาแก้ไขปัญหาด้านการเคลื่อนย้ายมูลค่าทางเศรษฐกิจข้ามผ่านมิติของกาลเวลาและสถานที่เป็นระบบการเงินที่มีลักษณะเฉพาะตัว ที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินรวมถึงบทบาทของ
บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต การนำ Bitcoin มาใช้ในตลาดซื้อขายออนไลน์ทำให้ Bitcoin ไม่ได้เป็นแค่เกมดิจิทัลที่มีเฉพาะผู้เล่นกลุ่มเล็กๆ อีกต่อไป หากแต่ทำให้ผู้คนเห็นว่ามันมีมูลค่าและสามารถใช้แลกเปลี่ยนกันโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้สถาบันการเงินหรือหน่วยงานกลางในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงินอีกต่อไป สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ ลองมาอ่านThe Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น

คลิกอ่านออนไลน์

เล่มที่ 3 ชื่อเรื่อง “การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา”เขียนโดย กอง บก. ปิยาภรณ์ ครองจันทร์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต นับเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ ความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำมาใช้ประกอบในการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน

ตรวจสอบสถานะหนังสือ