วันเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 7, 21 และ 28 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช
  • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
  • วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22, 29 ตุลาคม 2566