STOU Read it Now! Ep.7 วัยเกษียณ..ใจไม่เกษียณ

STOU Read it Now! Ep.7 ขอแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด มสธ. โดยหนังสือใหม่ที่แนะนำใน ep. นี้ ขอเอาใจกลุ่มผู้ใช้บริการผู้ที่กำลังจะถึงเวลาเกษียณอายุราชการของเราในปลายเดือนนี้ วันที่ 30 กันยายน ซึ่งสำหรับคนทั่วไปที่ประกอบอาชีพธรรมดาก็เป็นเพียงวันทำงานธรรมดาวันหนึ่ง แต่สำหรับคนที่ทำงานรับราชการและมีอายุ 60 ปี วันที่ 30 กันยายน ถือเป็นวันที่สำคัญมาก เพราะเป็นวันสิ้นสุดการทำงานอันแสนยาวนาน ซึ่งนับเวลาต่อจากนี้ไป อาจเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต หรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ การเกษียณสำหรับบางคนอาจได้เริ่มต้นทำสิ่งที่สนใจหรือถนัด เพราะผู้เกษียณบางท่านยังมีไฟ ร่างกายแข็งแรง การทำงานหรือหากิจกรรมทำจะช่วยทำให้ชีวิตเป็นปกติขณะเดียวกันก็มีรายได้ ซึ่งห้องสมุดมสธ. มีหนังสือที่จะช่วยแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก เพื่อใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ กิจกรรมคลายเหงา ทำให้ร่างกายได้ขยับ

เริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกที่มีชื่อเรื่องว่า คู่มือเพาะปลูกง่าย ขายคล่อง เห็ดหายาก ผักหวานป่า เป็นหนังสือแนะนำวิธีการเพาะเห็ดหลายชนิด และวิธีการปลูกผักหวานป่า ทั้งในแง่วิธีการเพาะปลูก วิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตดี เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ที่เคยเพาะปลูกแล้วและอยากได้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตหรือปลูกให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล หรือเกษตรกรมือใหม่ที่อยากทราบวิธีการเพาะปลูก เป็นหนังสือที่เหมาะมากสำหรับผู้เกษียณที่มีพื้นเกษตร หรืออยู่ต่างจังหวัดอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ เพราะการอยู่กับธรรมชาติปลูกพืช ผัก จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายได้เคลื่อนไหวส่งผลให้ร่างกายกระชับกระเฉง เลขเรียกหนังสือ SB353 น64 2565

ชื่อเรื่องที่ 2 หนังสือเล่มนี้เป็น ebook เอาใจผู้เกษียณที่อยากทำอาชีพวิทยากรพิเศษ อาจารย์ เพื่อส่งมอบความรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงาน หรือประสบการณ์ในด้านการใช้ชีวิต อายุเยอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์ ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นพรีเซนต์ ตื่นตา หนังสือแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอเรื่องให้น่าสนใจ การจัดกิจกรรมประกอบ เทคนิคการนำเสนอ การโชว์ต่าง ๆ บนเวที หรือสถานที่สาธารณะ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มาก ผู้อ่านจะได้เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการพูด การกำหนดอารมณ์ให้เยือกเย็นและนิ่งต่อภาวะกดดันต่าง ๆ จนทำให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ หรือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ คลิกอ่านออนไลน์

ชื่อเรื่องที่ 3 กับหนังสือชื่อเรื่อง Digital Marketing 8th Edition Concept, Case & Tools (2022) ในเวลานี้เราคงปฏิเสธอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ ไม่ได้เพราะทุกกิจกรรมรอบตัวเราปัจจุบันไม่ว่าจะเด็ก วัยรุ่น หรือผู้สูงวัยล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลแทบทุกอย่าง หนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับผู้เกษียณที่สนใจอยากทำธุรกิจหรือขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มได้แนะนำรวมรวบเครื่องมือการตลาดออนไลน์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในส่วนของ Social Media Marketing ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้าขายออนไลน์สร้างโอกาส การขายสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าแผง หรือเหนื่อยกับการยืนขายทั้งวัน ใช้วิธีการขายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page, Line OA, Tiktok ซึ่งแต่ละช่องทางมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่เป็นช่องทางที่สามารถดึงความสนใจของผู้คนทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น เลขเรียกหนังสือ HF5415.1265 ณ63 2565

ชื่อเรื่องสุดท้าย มหัศจรรย์อาหารชะลอวัย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังทุกช่วงวัยทั้งผู้เกษียณและยังทำงานอยู่ เพราะการมีชีวิตอยู่พร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บที่ผลัดกันมาเยี่ยมเยียน คงทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุข ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนเรานั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่สะสมจากหน้าที่การงาน การนอนดึก กินอาหารไม่เป็นเวลา หรือขาดการออกกำลังกายซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนอาจจะเลือกไม่ได้เพราะความรับผิดชอบของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ คือ อาหาร ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดสุขภาพ และความอ่อนเยาว์การปรับพฤติกรรมการกินช่วย ชะลอวัย ชะลอโรค และยืดอายุของเราให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการเลือกกินอาหารให้ถูกต้อง มาค้นหาเคล็ดลับอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีและแข็งแรงได้ที่หนังสือเล่มนี้ เลขเรียกหนังสือ RM216 ศ64ม5 2563