“น้องสไบ LINE BOT” บริการใหม่จากห้องสมุด

ขอเพียงถามมา น้องสไบก็พร้อมจะตอบให้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น

  • คำถามเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุด
  • วันและเวลาทำการของห้องสมุด
  • บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
    หรือจะคุยเล่นกับน้องสไบก็ได้นะ!

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น