วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 2, 9, 16 และ 23 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยปีใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 ธันวาคม 2566
  • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่