เอกสารภาษีอากร

“เทคโนโลยีกับงานบัญชี” มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาช่วยงานด้านบัญชีให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น “เอกสารภาษีอากร” ฉบับธันวาคม 2566 จะพาไปพบกับเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในงานบัญชี แต่ก่อนที่จะตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาช่วย ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา เช่น ปริมาณข้อมูลงานธุรกรรมต่างๆ จำนวนผู้ใช้งาน รูปแบบ/ขนาดองค์กรธุรกิจ รวมถึงเงินลงทุน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมาพร้อมกับเงินลงทุนเพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีมาใช้งาน

สำหรับตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้นั้น ผู้เขียน ธนัย นพคุณ ได้ยกตัวอย่างไว้หลายงาน เช่น งานด้านเอกสาร เทคโนโลยี AI สามารถช่วยจัดการออกใบแจ้งหนี้ ติดตามใบแจ้งหนี้ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงช่วยในการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งงานบัญชีเป็นงานที่ทำซ้ำๆ จะช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดได้ แต่ต่อให้มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยทำงาน หากบุคลากรยังไม่พร้อมปรับตัวก็คงจะเป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อย ต้องมีการสำรวจบุคลากรและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะหากบุคลากรไม่พร้อม ปัจจัยที่จะลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจทำให้ผู้บริหารลังเลได้เหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

  • “ภาษีสัญญานักเขียน” นักเขียนต้องทำสัญญาอะไรบ้าง เสียภาษีอะไรบ้าง ในการที่จะตีพิมพ์ผลงานเราสักเรื่องหนึ่ง รวมถึงการฝากขายหนังสือ
  • “ภาษีกับการให้ ในคู่สมรสไม่จดทะเบียน” คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนมีสิทธิทางภาษีอะไรบ้าง
  • “ขายสินค้าออนไลน์ ภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องเสีย” e-Commerce มีกี่ประเภท งานบัญชีและภาษีอากร การจดทะเบียนพาณิชย์

    และบทความอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร