กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’67

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ห้องสมุด มสธ.) ได้จัดกิจกรรมบรรณสาร Book Fair’67 ในช่องทางคัดเลือกจากร้านจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2567 ณ โถงชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดงาน

โดยในวันจัดกิจกรรมมีการคัดเลือกจากร้านจำหน่าย จำนวน 15 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกอบงาน คือ กิจกรรม “บรรณสารแรลลี่” ที่มาแบ่งปันหนังสือ/วารสาร แก่ผู้ที่สนใจ และกิจกรรมช่วยส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน, ข้อมูลความเป็นมาของสำนักบรรณสารสนเทศในโอกาสครบรอบ 38 ปี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567, ความรู้ด้านอัตลักษณ์ มสธ. และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 “หยิบฟรีมีให้อ่าน” คัดเลือกหนังสือ/วารสารหลากหลายเนื้อหา ที่ห้องสมุดมาแบ่งปันแก่ผู้อ่านที่สนใจ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือดูแลสุขภาพ หนังสือธรรมะ ฯลฯ

สถานีที่ 2 “Knowledge Quiz & Quest” ประชาสัมพันธ์และแนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถานีที่ 3 “38 ปี บรรณสารฯ พัฒนาการที่ยั่งยืน” บอกเล่าเรื่องราวประวัติพัฒนาการ ของสำนักบรรณสารสนเทศในช่วง 38 ปี ที่ผ่านมาและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ มสธ.

สถานีที่ 4 “รู้เรื่อง..เครื่องหัตถศิลป์นนท์” ทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องใช้ท้องถิ่นนนทบุรีผ่านเกมส์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละสถานีกิจกรรมและวงล้อลุ้นโชคมหาเฮงเพื่อรับของรางวัลและของที่ระลึกจากห้องสมุด มสธ.