STOU Read it Now! EP. 12 “ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชาติ”

STOU Read it Now EP. นี้เป็น EP. ที่ 12 ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีชื่อเรื่องว่า ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชาติ
เขียนโดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน บ้านส่วนใหญ่จึงให้สถาปนิกออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
ซึ่งฮวงจุ้ยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์หลายประการ สิ่งที่น่าสนใจคือ กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่นั้นสามารถเชื่อมโยงถึงที่มาและเหตุผลต่าง ๆ ที่แฝงด้วยหลักการและความรู้พื้นฐานทางวิชาการหลายด้าน เช่น ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ความปลอดภัยในอาคาร ความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการจัดสวน การจัดวางเครื่องเรือนอาคาร ตลอดจนความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แนวทางปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน้นการประหยัดพลังงานในอาคารทำให้บ้านมีอากาศเย็นสบายอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 ชัยภูมิที่ตั้ง  ตามหลักฮวงจุ้ย กล่าวว่า หน้าต้องมีน้ำ หลังต้องพิงเขา อย่าปลูกเรือนขวางตะวัน
หมายถึงการดูลักษณะที่ตั้งของอาคารให้เหมาะสมตามภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ เพราะ
แต่ละภูมิภาคมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพราะการเลือกที่ตั้งที่ดีจะช่วยให้บ้านหลบแดด และรับลม
ในทิศทางที่เหมาะสม ในเล่มจะมีภาพตัวอย่างแสดงทิศทางของลม การวางที่ตั้งของอาคารที่ถูกต้อง
ตามหลักฮวงจุ้ยในลักษณะต่าง ๆ 

บทที่ 2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน เป็นการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมรอบบ้าน เช่น จากต้นไม้ สนามหญ้า สระน้ำ รวมทั้งลักษณะของรั้วบ้าน ในทางฮวงจุ้ยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร เนื่องจากช่วยเสริมสร้างโชคลาภบารมีและความเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกในบ้านได้

บทที่ 3 การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร  บทนี้พูดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องเรือนภายในบ้าน  ไม่ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกินไปจนรกรุงรัง เช่น ไมโคเวฟ โทรทัศน์ กาต้มน้ำ เพราะพลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเป็นพลังงานไม่ดี ส่วนห้องนอนก็ไม่ควรมีเก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นมากเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าของบ้าน  
บทที่ 4 แสงธรรมชาติและความร้อน ฮวงจุ้ยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแสงว่าไม่ควรเจาะช่องแสงขนาดใหญ่บนหลังคาบ้านเพราะเปลวแสงที่พุ่งจากหลังคามาในบ้านมากเกินไป จะทำให้เจ้าของบ้านเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ และเป็นรางร้าย บางตำรากล่าวว่าจะทำให้ผู้พักอาศัยปวดศีรษะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิต ในทางสถาปัตยกรรมการเจาะช่องแสงบนหลังคาบ้านทำให้บ้านรับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน หากช่องแสงที่มีขนาดพอเหมาะจะช่วยให้บ้านไม่ร้อนและประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศได้

บทที่ 5 การรั่วไหลและการระบายของอากาศ ทางฮวงจุ้ยกล่าวว่าถ้าผนังบ้านทั้งสี่ด้านมีรอยแตกร้าวจนลมลอดเข้าไปภายในบ้านได้ ถือว่าไม่เป็นมงคล จะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วย เงินทองรั่วไหลจึงควรรีบซ่อมแซมให้บ้านอยู่ในสภาพดี สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เพราะการที่บ้านมีช่องจำนวนมากทำให้อากาศรั่วไหลมากตามไปด้วย จะทำให้สิ้นเปลื้องพลังงานของเครื่องปรับอากาศนั่นเอง   

กล่าวโดยสรุป วิถีแห่งฮวงจุ้ย คือการแสวงหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิธีแห่งธรรมชาติและสรรพสิ่งอย่างกลมกลืนและมีความสุข นับว่าเป็นศาสตร์ที่สอดล้องกับหลักวิทยาศาสตร์หากปรับบ้านให้เข้ากับหลักการฮวงจุ้ยได้เองแบบง่ายๆ เช่นการปลูกต้นไม้ก็จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น ประหยัดพลังงาน ลดรายจ่ายของเจ้าของบ้านก็จะทำให้มีเงินมากขึ้นจากรายจ่ายที่ลดลง

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3SrXxyv