จิตวิทยาทำงานอย่างไร

จิตวิทยา คือ การอธิบายพฤติกรรมของบุคคลโดยพิจารณาจากการทำงานของจิตใจเป็นพื้นฐานและพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออกซึ่งในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวายและไม่แน่นอนเช่นนี้ ผู้คนจึงมีการพึ่งพาจิตวิทยาและนักจิตวิทยามากขึ้น จิตวิทยาทำให้เราเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี ความผิดปกติและการรักษาต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจการกระทำ ความคิด พฤติกรรมของตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด คนในสังคมรอบตัวราบรื่นยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราสามารถตัดสินใจ บริหารจัดการเวลาในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความเครียด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ที่ทำงานการกีฬา หรือด้านอื่นๆ

หนังสือจิตวิทยาทำงานอย่างไร ได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการบำบัด ปัญหาส่วนบุคคล
ไปจนถึงแนวทางแก้ปัญหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สวยงาม เหมาะกับบุคคลทุกคน ทุกกลุ่ม ช่วยให้ค้นพบเป้าหมายในชีวิตและบรรลุเป้าหมายนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีความสุข
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย

1. จิตวิทยาคืออะไร  พัฒนาการด้านจิตวิทยา  จิตวิทยาการรู้คิด สมองทำงานอย่างไร  ความจำทำงาน  อารมณ์ทำงานอย่างไร

2. ความผิดปกติทางจิต การวินิจฉัยความผิดปกติ ภาวะซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ภาวะเจ็บป่วยทางจิตปรึกำเนิด โรคความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล โรคแพนิก โรคกลัวเฉพาะอย่าง โรคกลัวที่ชุมชน โรคกลัวที่แคบ โรควิตกกังวลทั่วไป โรคกลัวสังคม โรควิตกกังวลการแยกจาก โรคไม่พูดบางสถานการณ์ โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคเก็บสะสมของ โรคคิดว่าตนเองมีรูปร่างหรืออวัยวะผิดปกติ โรคแกะผิวหนังและโรคดึงผมตนเอง โรควิตกกังวลกับความเจ็บป่วย โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง โรคเครียดเฉียบพลัน ภาวะการปรับตัวผิดปกติ  โรคสมาธิสั้น โรคจิตเภท โรคหลงผิดภาวะสมองเสื่อม โรคชอบขโมยของ โรคชอบจุดไฟ โรคหลายอัตลักษณ์ โรคคลั่งผอม โรคล้วงคอ โรคกินไม่หยุด โรคชอบกินของแปลก ฯลฯ

3. การบำบัดรักษา สุขภาพและการบำบัด การบำบัดทางจิตพลวัต การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม การบำบัดแบบมนุษยนิยม การบำบัดทั้งระบบ ชีวบำบัด

4. จิตวิทยาในโลกแห่งความเป็นจริง จิตวิทยาในด้านตัวตนของตนเอง จิตวิทยาในด้านความสัมพันธ์ จิตวิทยาในด้านการศึกษา จิตวิทยาในที่ทำงาน นิติจิตวิทยา จิตวิทยาในด้านการเมือง จิตวิทยาในชุมชน
จิตวิทยาผู้บริโภค

การมีความรู้ทางจิตวิทยานอกจากทำให้เราเข้าใจตนเองและพฤติกรรมของคนรอบตัว ยังทำให้สามารถจัดการปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ