วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมีนาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดกรณีพิเศษ)
  • วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 18 – วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรมสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ
  • วันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 มีนาคม 2567