บรรณสารฯ ติดเล่า SS2 EP.13 ผ่อนคลายสบายใจ พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง

เข้าสู่เดือนพฤษภาคม เดือนที่ร้อนระอุไม่แพ้กับเดือนที่ผ่าน ๆ มา ในวันนี้ห้องสมุดมีวิธีการการพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่ถูกต้องและพื้นที่สีเขียวน่าที่สนใจในเมืองกรุงมาแนะนำค่ะ

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นในเมืองหรือชุมชนปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่สีเขียวมีความจำเป็นและส่งผลหลาย ๆ อย่างให้กับตัวเมืองและย่านชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สุขภาพกาย สุขภาพจิต และรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนในละแวกใกล้เคียง

พื้นที่สีเขียวเหล่านี้มีประโยชน์มากมายในหลายด้าน อย่างการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมา ช่วยลดอุณหภูมิของบริเวณโดยรอบป้องกันการเกิดปรากฎการ์เกาะความร้อนในเขตเมือง และเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับเหล่าผู้คนในละแวกใกล้เคียงมารวมตัวทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้คนในชุมชนได้อีกด้วย

ชินรินโยะกุ

          วิธีการผ่อนคลายอย่างมีประสิทธิภาพนี้เป็นวิธีการของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ชินรินโยะกุ หรือการอาบธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ควบคู่ระหว่างการเดินชมธรรมชาติกับการผ่อนคลายและทำสมาธิไปด้วยกัน โดยมีขั้นตอนทั้งหมดง่าย ๆ ดังนี้

          1. ต้องหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แนะนำให้ไม่นำอุปกรณ์สื่อสารติดตัว เพราะจะทำให้สมาธิของเราหลุดออกจากตัวไปจดจ่อกับอย่างอื่น

          2. เดินไปตามสิ่งที่เจอระหว่างทาง สนใจสิ่งใดให้ไปตามสิ่งนั้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระเบียบแบบแผน หรือตามเส้นทางที่เราวางเอาไว้ และปล่อยกายให้เป็นหนี่งกับธรรมาชาติ

          3. ดื่มด่ำกับบรรยากาศ มองสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวอย่างเพลิดเพลิน ทั้งพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างเธอ โดยไม่ต้องไปใส่ใจกับเวลาหรือกำหนดการณ์ต่าง ๆ

          4. หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติโดยรอบและใช้เวลากับตัวเอง ส่วนเรื่องที่พบเจอระหว่างทางนั้นให้กลับไปพูดคุยหลังเดินทางเสร็จ

          5. ฝึกสติ ทิ้งอารมณ์ต่าง ๆ ไว้ที่บ้าน หรือถ้าทำไม่ได้ก็ขบคิดไปเพียงทีล่ะเรื่อง เพื่อทำให้มีสมาธิชัดเจน

          6. พักให้บ่อย เพราะชินรินโยะกุคือการผ่อนคลาย ไม่ใช่การออกกำลังกาย

สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่น่าสนใจ

          ในกรุงเทพมหานครเองก็มีสวนสาธารณะที่น่าสนใจมากมายหลายที่ อาทิ สวนรถไฟ สวนสาธารณะที่ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดสวนครอบครัว มีพื้นที่ 375 ไร่ มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมี่หลากหลาย เช่น การออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน ลานเล่นสเกตบอร์ด อุทยานผีเสื้อและแมลง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ตลาดนัดสวนจตุจักร ทำให้เหมาะสมกับการไปพักผ่อนหย่อนใจ

          สถานที่ถัดมาคือสวนเบญจกิตติ สวนเบญจกิตติสร้างขึ้นด้วยแนวคิดสวนน้ำและสวนป่า มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีสำหรับกักเก็บน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีสวนวนเกษตรที่มีพืชพื้นเมือง และพื้นที่สวนป่าสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วนพิพิธภัณฑ์และสนามกีฬาในร่มที่กำลังปรับปรุงอยู่ด้วย และสวนเบจญกิติยังมีทางเดิน Skywalk เชื่อมไปยังสวนลุมพินีอีกด้วย

          สวนรมณีนาถ เป็นสวนสาธารณะขนาดชุมชนในเขตพระนครที่ในอดีตเป็นพื้นที่เรือนจำเก่า ถึงแม้จะเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กแต่สิ่งที่ทำให้น่าสนใจคือ สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเรือนจำที่ถูกรักษาเอาไว้อย่างดีและกลมกลืนไปกับพื้นที่สวนสาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์และพิพิธภัทณ์เสรีไทยอนุสรณ์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

อ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(ม.ป.ป.).สวนเบญจกิติ. https://thai.tourismthailand.org/Attraction/สวนเบญจกิติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(ม.ป.ป.). สวนรมณีนาถ. https://thai.tourismthailand.org/Attraction/สวนรมณีนาถ

ปวรพล รุ่งรจนา. (2566, 25 เมษายน).รีวิว 10 สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ฮีลใจด้วยสวนสีเขียว.
 https://thestandard.co/life/10-public-parks-in-bangkok

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564, 1 มิถุนายน ). พื้นที่สีเขียว.
https://www.onep.go.th/พื้นที่สีเขียว

อิริน นิอิมิ ลองฮัส.(2564).Japonisme อิคิไก การอาบปา วะบิซะบิ และอื่น ๆ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ).มติชน.

อุทยานสวนจตุจักร. (ม.ป.ป.). สวนจตุจักร. https://webportal.bangkok.go.th/chatuchakmetropark/page/sub/13941

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น