ภาพกิจกรรม

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 ต.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 ต.ค. 63)

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ น่าชม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ (2 ต.ค. 63)

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ น่าชม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ (2 ต.ค. 63)

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ น่าชม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ (2 ต.ค. 63)

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ น่าชม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ (2 ต.ค. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (29 ก.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (29 ก.ย. 63)

แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (25 ก.ย. 63)

แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (25 ก.ย. 63)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 30 ส.ค. 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 30 ส.ค. 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ส.ค. 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ส.ค. 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 ส.ค. 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 ส.ค. 63

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

การอบรมเรื่อง : การบริหารจัดการโครงการงานจ้างและก่อสร้าง งานตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาคารขนาดใหญ่ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 ก.ค. 63)

การอบรมเรื่อง : การบริหารจัดการโครงการงานจ้างและก่อสร้าง งานตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาคารขนาดใหญ่ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 ก.ค. 63)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. 2 ก.ค. 63

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. 2 ก.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการตามมาตรการแล้วค่ะ

ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการตามมาตรการแล้วค่ะ

ห้องสมุด มสธ. บริการท่านค้นมา เราหยิบให้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

ห้องสมุด มสธ. บริการท่านค้นมา เราหยิบให้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ หนังสือที่รับคืนทุกเล่มผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ หนังสือที่รับคืนทุกเล่มผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ห้องสมุด มสธ. รองรับวิถีชีวิตใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ห้องสมุด มสธ. รองรับวิถีชีวิตใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  14 ก.พ. 63

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 14 ก.พ. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 4 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 4 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 29 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 29 ม.ค. 63

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63