เวลาเปิดบริการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 8.30 – 16.30 น.
  • วันเสาร์
  • 8.30 – 19.30 น.
  • วันอาทิตย์ (เปิดเฉพาะมีสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์)
  • 8.30 – 16.30 น.