ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ตลอดเดือนกันยายน 2563 เพื่อรับบริการพิเศษจากห้องสมุด ได้แก่ Library Card บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด Library Pic บริการมุมถ่ายภาพห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และ Library Gift รับของที่ระลึกจากใจห้องสมุด โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริการ Library Card โทร 7485 บริการ Library Pic และ Library Gift โทร 7466

read more
วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ห้องสมุด มสธ. จัดทำวิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาการค้นคว้าฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง

read more
บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดทำบทเรียนออนไลน์ “ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ รวมถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและแบบขั้นสูง ผลการสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด

read more
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ยกเลิกโดเมน @mystou.net ดังนั้นจึงขอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลดังกล่าว ทำการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายและตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง เพื่อนำอีเมลดังกล่าวไปใช้งานในการค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน iQNewsClip ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ และ NewsCenter4 ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวทันเหตุการณ์ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ก.ย. 63 โดยติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่อีเมลงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

read more
การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. โดยนำหลักฐาน บัตรนักศึกษา และใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1

read more