ข่าวห้องสมุด

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการเดือนกรกฎาคม 2563 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ส่วนวันสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ โดยมีมาตรการการให้บริการ ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

read more
ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Taylor & Francis ได้แก่ Taylor & Francis – Medical Library Collection ให้ข้อมูลบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ก.ค. 63 และ Taylor & Francis (Nursing) ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 63

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าใช้งานนั้นจะต้องสมัครเพื่อมี Account ก่อน หลังจากนั้นจึงจะนำ Account ดังกล่าวไป login เข้าใช้งานฐานข้อมูล

read more
ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

read more
ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมิถุนายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมิถุนายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการเดือนมิถุนายน 2563 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ส่วนวันสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ โดยมีมาตรการการให้บริการ ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

read more
ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสำคัญในสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม เช่น Chemistry & Chemical Engineering, Energy & Environmental Science, Photonics & Electronics, Materials Science & Engineering, Mechanics และ Physics Polymer Science & Engineering ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

read more