ข่าวห้องสมุด

งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ

read more

การได้รับข้อความแจ้งเตือนและทวงสื่อของห้องสมุดผิดปกติ

ห้องสมุดอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ไขระบบการเตือนและทวงสื่อการศึกษาทางอีเมล ส่งผลให้ผู้ใช้อาจได้รับข้อความผิดปกติ

read more