ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดี หน้าอาคารห้องสมุด และจัดมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้บัณฑิตและญาติร่วมเก็บภาพความประทับใจในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.

พิเศษ!!! สำหรับบัณฑิต 5 ท่านแรกในแต่ละรอบของวัน ห้องสมุดมีของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีด้วย

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.