ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมสธ. ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดจัดซื้อจากสำนักพิมพ์ Booknet, Cambridge University press และ EBSCO Information Services จำนวน 75 ชื่อเรื่อง โดยสามารถค้นหนังสือดังกล่าวได้จากโอแพกของห้องสมุด และเลือกอ่านฉบับเต็มที่ทางเลือก Multimedia ทั้งนี้สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มเมื่อเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com


สำนักพิมพ์ Booknet

จำนวน 35 ชื่อเรื่อง คู่มือ

 1. Academics in Action! : A Model for Community-Engaged Research, Teaching, and Service
 2. Advances in Creativity and Giftedness : Giftedness and Talent in the 21st Century : Adapting to the Turbulence of Globalization
 3. Animal, Vegetable, Digital : Experiments in New Media Aesthetics and Environmental Poetics
 4. Area Studies in the Global Age : Community, Place, Identity
 5. Baseball’s Power Shift : How the Players Union, the Fans, and the Media Changed American Sports Culture
 6. Causal Inference in Statistics : A Primer
 7. Cost-Effectiveness Analysis in Health : A Practical Approach
 8. Cultural and Historical Perspectives on Science Education: Distinguished Contributors : Understanding Girls : Quantitative and Qualitative Research
 9. Ecological Challenges and Conservation Conundrums : Essays and Reflections for a Changing World
 10. Food safety and quality law: a transnational perspective
 11. Global Re-Visions : Spectacle
 12. Handbooks of Applied Linguistics [HAL] : Handbook of Second and Foreign Language Writing
 13. Handbooks of Applied Linguistics [HAL] : Handbook of Second Language Assessment
 14. Healthcare Systems Engineering
 15. Language : From Meaning to Text
 16. Linguistic Insights : Corpus-based studies on language varieties
 17. Managing the Long-Term Care Facility : Practical Approaches to Providing Quality Care
 18. Media Nation : The Political History of News in Modern America
 19. Media Theory and Cultural Technologies : In Memoriam Friedrich Kittler
 20. Modernizing Educational Practice : Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 21. Mood and Mobility : Navigating the Emotional Spaces of Digital Social Networks
 22. Muhammad in the Digital Age
 23. Personalizing 21st Century Education : A Framework for Student Success
 24. Qualitative Research in the Study of Leadership : Second Edition
 25. Rewriting Composition : Terms of Exchange
 26. Selling War : A Critical Look at the Military’s PR Machine
 27. Studies in Generative Grammar [SGG] : The Syllable and Stress : Studies in Honor of James W. Harris
 28. Studies in Media and Communications : Communication and Information Technologies Annual : [New] Media Cultures
 29. The Art of Coaching Teams : Facilitation for School Transformation
 30. The Culture and Politics of Health Care Work : Deadly River : Cholera and Cover-Up in Post-Earthquake Haiti
 31. The Limits of the Digital Revolution: How Mass Media Culture Endures in a Social
 32. The Nature of Environmental Stewardship : Understanding Creation Care Solutions to Environmental Problems
 33. Topics in Translation : Translating Law
 34. Urban Ecology
 35. Women at Work : Trends 2016

สำนักพิมพ์ Cambridge University Press

จำนวน 36 ชื่อเรื่อง คู่มือ

 1. A Practitioner’s Guide to Stochastic Frontier Analysis Using Stata
 2. A Republic of Law
 3. Above Politics: Bureaucratic Discretion and Credible Commitment
 4. An Introduction to the International Criminal Court
 5. Applied Choice Analysis
 6. Applied Nonparametric Econometrics
 7. Biologically Modified Justice
 8. C. S. Lewis on Politics and the Natural Law
 9. Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism
 10. Deliberation across Deeply Divided Societies: Transformative Moments
 11. Democracy in Moderation: Montesquieu, Tocqueville, and Sustainable Liberalism
 12. Descriptive Taxonomy: The Foundation of Biodiversity Research
 13. Disability and Political Theory
 14. Experiments and Observations Concerning Agriculture and the Weather
 15. From Conflict to Coalition: Profit-Sharing Institutions and the Political Economy of Trade
 16. Global Deforestation
 17. Hobbes and the Artifice of Eternity
 18. Imagined Sovereignties: The Power of the People and Other Myths of the Modern Age
 19. International Criminal Tribunals: A Normative Defense
 20. International Law in a Transcivilizational World
 21. Introduction to Computable General Equilibrium Models
 22. Making Sense of Corruption
 23. Open versus Closed: Personality, Identity, and the Politics of Redistribution
 24. Peatland Restoration and Ecosystem Services: Science, Policy and Practice
 25. Plutarch’s Politics: Between City and Empire
 26. Political Trials in Theory and History
 27. Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems
 28. Public Reason Confucianism: Democratic Perfectionism and Constitutionalism in East Asia
 29. States in the Developing World
 30. The American Gardener: A Treatise on the Laying-Out of Gardens, on the Making and Managing of Hot-Beds and Green-Houses, and on the Propagation and Cultivation of the Several Sorts of Vegetables, Herbs, Fruits and Flowers
 31. The Cambridge Handbook of Service Learning and Community Engagement
 32. The Institutions Curse: Natural Resources, Politics, and Development
 33. The Many Hands of the State: Theorizing Political Authority and Social Control
 34. The World Economy: Growth or Stagnation?
 35. Trophic Ecology: Bottom-Up and Top-Down Interactions across Aquatic and Terrestrial Systems
 36. Tyrants: A History of Power, Injustice, and Terror

 

สำนักพิมพ์ EBSCO Information Services

 
จำนวน 4 ชื่อเรื่อง คู่มือ

 1. Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction
 2. Kansei Innovation : Practical Design Applications for Product and Service Development
 3. Product Experience
 4. Teaching and Learning STEM : A Practical Guide