ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมสธ. ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา จำนวนกว่า 160,000 รายชื่อ จากฐานข้อมูล eBook Academic Collection ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เช่น Oxford University, MIT, State University of New York, Cambridge University, University of California, McGill-Queen’s University, Harvard University, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley & Sons เป็นต้น โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้หากต้องการให้ห้องสมุดแนะนำการใช้งาน ติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

URL: http://search.ebscohost.com

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com