ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งอาจกระทบต่อระบบการแจ้งเตือนและทวงสื่อการศึกษาผ่าน e-Mail ให้กับสมาชิกในระบบ ทั้งนี้ห้องสมุด มสธ. จึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง SMS เบอร์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับทางห้องสมุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก