ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Law Reports (CLR) มีเนื้อหาครอบคลุมรายงานทางกฎหมาย ได้แก่ International Law Reports (ILR) และInternational Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Reports โดยสามารถค้นด้วยการ Browse ตาม court, treaty, judge, และใช้ keyword Searchและรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

URL: http://ebooks.cambridge.org/clr/home.jsf
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
คู่มือการใช้งาน:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com