ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรม

  • ชมนิทรรศการ ถ่ายภาพประทับใจ ห้องรัชกาลที่ ๗
  • บรรณสาร Book Fair
  • ศิลปะสีสันเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรี
  • สร้างงานศิลป์ท้องถิ่นนนทบุรี
    • ศิลปะการลงลายเดคูพาจบนพัดสานไม้ไผ่
    • สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าวและใบตาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่