สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา และฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการและงานเทคนิคห้องสมุด

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน