วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันเกษตรแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร ทางห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำหนังสือการปลูกและเพาะพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้หรือทำเป็นงานอดิเรกก็น่าสนใจ โดยท่านที่สนใจสามารถหยิบยืมตัวเล่มได้ที่บริเวณชั้น 1 ดังนี้

  1. การเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียง SB353.3.T5 ว63 2552
  2. แนวทางการผลิตและลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อทำเงิน SB126.5 อ64 2553
  3. เคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ SB119 ว64 2542
  4. แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิตอ้อยเงินล้าน–รับตลาด AEC SB231 อ46 2556
  5. มหัศจรรย์ต้นไม้ดูดสารพิษ SB406 อ46
  6. มะม่วง : พืชวิถีชีวิตไทย สร้างรายได้ร้อยพันล้าน SB379 M2 ม33 2554
  7. มะนาว : ปลูกกินเองได้ปลูกขายทำเงิน SB370.L4 ม63 2556
  8. ไผ่ในเมืองไทย SB317.2 ส46 2554