เข้าสู่ต้นเดือนมีนาคม ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือหมวด P ที่น่าอ่าน เป็นหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะในการพูด และเทคนิคการพูดที่ดี สามารถใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพูดต่อหน้าชุมชน และยังส่งเสริมให้คุณเป็นผู้นำในสายตาผู้อื่น ทั้งยังเป็นการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ท่านที่ต้องการเปลี่ยนตนเองย่อมไม่พลาดที่จะหยิบยืมหนังสือที่เรานำมาจัดแสดง ณ บริเวณชั้น 1 ห้องสมุด มสธ.
1. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ำรวย PN4129 ส42ศ6 2556
2. ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ PN4129 ส42 2553
3. คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูด PN4129 ร67 2545
4. ฉลาดพูด กด Like PN4129 ล729 2555
5. สร้างความสำเร็จจากพลังคำพูด PN4129 ส426 2556
6. คนสำเร็จเขาพูดกันแบบไหน? PN4129 O38 2560
7. เทคนิคเก่งพูดขั้นเทพ! PN4129.T5 S2 2555
8. พูดดีไม่ต้องมีเพาเวอร์พอยต์ PN4129.15 W578 2554