ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลและวารสารจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews ใช้งานฟรี โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 ได้แก่

URL: https://www.annualreviews.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com