ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรจากกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดไทยและโพสท่าถ่ายภาพกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 –  และวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรของห้องสมุดส่งภาพถ่ายและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปโหวตทางเพจ https://www.facebook.com/stoulib2563/ ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการโหวตเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

การประกวดท่ารูปดาว
รางวัลที่ 1 เจ้าของภาพ: นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ


รางวัลที่ 2 เจ้าของภาพ: นางสาวจำเรียง จงเกาะกลาง

รางวัลที่ 3 เจ้าของภาพ: นางสาวณัฐพร จุ้ยเดช


เจ้าของภาพ: นางสาวณัฐพร จุ้ยเดช

รางวัลชมเชย เจ้าของภาพ: นางสาวพิมพรรณ ชื่นสุวรรณ