ข่าวห้องสมุด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม

read more
กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ” สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ร่วมกับห้องสมุด มสธ. และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยการสมทบทุนตามจิตศรัทธา และสั่งซื้อหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” ทั้งนี้สามารถยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

read more
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนสิงหาคม 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยังคงมาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

read more
ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

read more
ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Taylor & Francis ได้แก่ Taylor & Francis – Medical Library Collection ให้ข้อมูลบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ก.ค. 63 และ Taylor & Francis (Nursing) ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 63

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าใช้งานนั้นจะต้องสมัครเพื่อมี Account ก่อน หลังจากนั้นจึงจะนำ Account ดังกล่าวไป login เข้าใช้งานฐานข้อมูล

read more