ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ วันที่ 29 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ วันที่ 29 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2563 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ...
ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือน กันยายน 2563  ซึ่งห้องสมุดได้จัดบริการพิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ Library Card บัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ...
วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ห้องสมุด มสธ. จัดทำวิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ผู้สนใจสามารถศึกษาการค้นคว้าฐานข้อมูลด้วยตนเองได้ที่...
บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ รวมถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและแบบขั้นสูง ผลการสืบค้นข้อมูล...
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกันยายน 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกันยายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนกันยายน 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. โดยปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มาตรการการให้บริการห้องสมุด  ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส...