การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา...
ลุ้นตอบคำถามชิงรางวัล Web of Science Discovery Quiz 2019

ลุ้นตอบคำถามชิงรางวัล Web of Science Discovery Quiz 2019

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากฐานข้อมูล Web of Science โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Quiz 1: วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 Quiz 2: วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน  ถึง วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ประกาศผล: วันพฤหัสบดี ที่ 15...
ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับดร.วิมลิน ริมปิกุล ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับดร.วิมลิน ริมปิกุล ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามกับ Wiley

ในโอกาสนี้ ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิมลิน ริมปิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้รับรางวัล Xiaomi Smart Watch ห้องสมุดขอแสดงความยินดีอีกครั้ง...
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหารชั้น 6 (ส่วนต่อเติม) มสธ. เวลา 9.00-16.00 น....
ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวัดชมภูเวก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ให้กับเยาวชน และผู้สูงอายุในชุมชนวัดชมภูเวก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ...