ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก Springer Nature จากการตอบคำถามเพียง 6 ข้อ ของรางวัล รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Tab รางวัลที่ 2 Apple Airpod รางวัลที่ 3 Starbucks voucher รางวัลชมเชย จำนวน 10...
เดือนพฤษภาคม ห้องสมุดเปิดบริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

เดือนพฤษภาคม ห้องสมุดเปิดบริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

เดือนพฤษภาคม ห้องสมุด มสธ.เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.45 – 15:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4, 6 และ 11 พ.ค.63) บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้...
ส่งท้ายเดือนเมษายน ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

ส่งท้ายเดือนเมษายน ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

ส่งท้ายเดือนเมษายน 2563 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันจันทร์ที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9:00 – 15:00 น. บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้...
ห้องสมุด มสธ. ยกเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ยกเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ยกเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด...
ช่วงเมษายน 2563 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ

ช่วงเมษายน 2563 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ

เดือนเมษายนนี้ ห้องสมุด มสธ.เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันพุธที่ 8, และ 15  วันจันทร์ที่ 20 และ 27 ผู้สนใจใช้บริการได้ในเวลา 9:00 – 15:00 น. บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้...
ช่องทางการติดต่อห้องสมุด Ask a Librarian

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด Ask a Librarian

ห้องสมุด มสธ. มีช่องทางการสื่อสารใหม่ Ask a Librarian เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์คอยให้ความช่วยเหลือที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ และคลิกที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ช่องทางการติดต่อห้องสมุด มสธ. เพิ่มเติม Facebook...