ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือน กันยายน 2563  ซึ่งห้องสมุดได้จัดบริการพิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ Library Card บัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ...
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกันยายน 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกันยายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนกันยายน 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. โดยปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มาตรการการให้บริการห้องสมุด  ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส...
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการยกเลิกโดเมน @mystou.net เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ของมหาวิทยาลัย ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลดังกล่าว...
การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนำหลักฐาน บัตรนักศึกษา ใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2563...
กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

ขอเชิญชวนร่วม กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ” สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ร่วมกับสำนักบรรณสารสนเทศ และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบรรณสารชั้น 1 ตามรายละเอียดดังนี้...
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนสิงหาคม 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. โดยปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มาตรการการให้บริการห้องสมุด  ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส...