ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz จากฐานข้อมุล Wiley Online Library ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/DiscoveryQuizTH2019 ของรางวัล ​First...
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ@ห้องสมุด มสธ.

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ@ห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์หลังเกษียณจากห้องสมุด...
ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2562 Bachelor Degrees...
ตอบคำถามชิงรางวัล Cambridge Knowledge Quiz 2019

ตอบคำถามชิงรางวัล Cambridge Knowledge Quiz 2019

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูล Cambridge Core ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์: https://www.surveymonkey.com/r/T38QXC7 ประกาศผล: 8 พฤศจิกายน 2562    ของรางวัล...
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด: สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ.

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด: สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. ขอเรียนเชิญสมาชิกห้องสมุดที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ซึ่งมีให้เลือก 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 11 กันยายน...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2562 :  ศึกษาดูงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2562 : ศึกษาดูงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือ

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปี 2562 เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยในส่วนของการจัดพิมพ์หนังสือได้ไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการพิมพ์ดิจิทัล ณ โรงพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด...