แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล  การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และการสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น...
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี กุลสตรีศรีสยาม

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี กุลสตรีศรีสยาม

20 ธันวาคม 2562 เป็นวันครบ 115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2447 พระยศเดิมคือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...
นนทบุรีศรีมหานคร: หนังสือรางวัลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

นนทบุรีศรีมหานคร: หนังสือรางวัลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

นนทบุรีศรีมหานคร หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย นายพิศาล บุญผูก จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการตัดสินจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา...
พระเมรุมาศ: สายใยแห่งความรักและอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศ: สายใยแห่งความรักและอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศ แห่งสยามประเทศ พระเมรุมาศ: สายใยแห่งความรักและอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙ การสร้างพระเมรุมาศสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์ เป็น ราชประเพณีโบราณ ที่แฝงคติความเชื่อแบบพราหมณ์ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมรุ...