ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis Taylor & Francis – Medical Library Collection บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ URL:...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 Website เข้าสมัคร Account: https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=stou (สมัครแล้วสามารถนำไปใช้งานที่ใดก็ได้) Website การใช้งาน:...
ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใหม่ Oxford Law Online เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยมีเนื้อหาเแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ Oxford Reports on International Law...
ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน SpringerMaterials ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลสำคัญทั้งหมดในสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม สาขาวิชาที่ครอบคลุม Chemistry & Chemical Engineering Energy & Environmental Science Photonics & Electronics Materials Science...
ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย Caixin China Economics & Finance วารสารเศรษฐกิจและการเงิน ISSN: 2222- 4033 ข่าวสารในประเทศ ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ, การเงิน, ธุรกิจ,...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nexis Uni® จากสำนักพิมพ์ LexisNexis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ และกฎหมาย ประกอบด้วย Company Dossier : Covers over 200 million Companies Over 15,000 English and Non-English Sources News Sources (Newspapers, Newswires,...