ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets...
ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน IMF DataPLUS

ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน IMF DataPLUS

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets...
ค้นฐานข้อมูลโอแพกของห้องสมุด มสธ. ผ่าน Single Search ได้ทุกสื่อ

ค้นฐานข้อมูลโอแพกของห้องสมุด มสธ. ผ่าน Single Search ได้ทุกสื่อ

ผู้ใช้บริการสามารถค้นฐานข้อมูลรายการสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ผ่านฐานข้อมูล Single Search (EBSCO Discovery Service) จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th ฐานข้อมูลหนังสือและวารสาร (STOU Resource) ได้แก่ หนังสือทั่วไป เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์...
ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ The New York Times

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ The New York Times

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่นๆ URL: https://www.nytimes.com...
ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทาง Wiley จะรวบรวมคำตอบของผู้ใช้ทุกสถาบันในประเทศไทย...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มจำนวนกว่า 9,000 ชื่อ แสดงผลในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปของ PDF, HTML และ MP3 และสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Drive และ OneDrive URL:...