วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ห้องสมุด มสธ. จัดทำวิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ผู้สนใจสามารถศึกษาการค้นคว้าฐานข้อมูลด้วยตนเองได้ที่...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด จำนวน 2 ฐาน ดังนี้ iQNewsClip ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 20 ฉบับ สามารถค้นหาข่าวได้ทุกชิ้น ทุกsection ทุกหมวดหมู่ ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี...
ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารในเครือมติชน หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบเช้า/กรอบบ่าย) หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบเช้า/กรอบบ่าย)...
ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis Taylor & Francis – Medical Library Collection บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ URL:...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 Website เข้าสมัคร Account: https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=stou (สมัครแล้วสามารถนำไปใช้งานที่ใดก็ได้) Website การใช้งาน:...
ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใหม่ Oxford Law Online เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยมีเนื้อหาเแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ Oxford Reports on International Law...