ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา และฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ ตามประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 6...
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา และฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ...
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา

ห้องสมุด มสธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร...
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา

ห้องสมุด มสธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร...