ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือน กันยายน 2563  ซึ่งห้องสมุดได้จัดบริการพิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ Library Card บัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ...
วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ห้องสมุด มสธ. จัดทำวิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ผู้สนใจสามารถศึกษาการค้นคว้าฐานข้อมูลด้วยตนเองได้ที่...
บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

บทเรียนออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ รวมถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและแบบขั้นสูง ผลการสืบค้นข้อมูล...
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการยกเลิกโดเมน @mystou.net เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ของมหาวิทยาลัย ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลดังกล่าว...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด จำนวน 2 ฐาน ดังนี้ iQNewsClip ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 20 ฉบับ สามารถค้นหาข่าวได้ทุกชิ้น ทุกsection ทุกหมวดหมู่ ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี...
การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนำหลักฐาน บัตรนักศึกษา ใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2563...