ห้องสมุด มสธ. เชิญร่วมงานบรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เชิญร่วมงานบรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

โดยปีนี้ห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 และสามารถคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง...
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนธันวาคม 2563  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา วันเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา...
สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง...
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่...
บรรณสาร Book Fair’ 64

บรรณสาร Book Fair’ 64

ห้องสมุด มสธ. เชิญร่วมงานบรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 โดยปีนี้ห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 และสามารถคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) นำโดยนาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์องค์ความรู้และการเผยแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563...