ห้องสมุดปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563

ห้องสมุดปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 จากเดิมวันที่ 12 เมษายน 2563...
ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจและทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ EBSCO

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจและทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิสก์จากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 2 ฐาน ดังนี้ EBSCO eBook Business Collection : แพคเกจ eBooks เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา และนักวิชาการสาขาธุรกิจในการทำงานวิจัยทางด้านธุรกิจ ครอบคลุมหัวข้อสาขาธุรกิจที่หลากหลาย...
ฐานข้อมูลและวารสารฟรีจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews

ฐานข้อมูลและวารสารฟรีจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลและวารสารจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews ใช้งานฟรี โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 ได้แก่ ฐานข้อมูล Annual Reviews URL: https://www.annualreviews.org/ วารสาร Knowable Magazine...
ห้องสมุดปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ห้องสมุดปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ห้องสมุด มสธ. ขยายวันปิดทำการชั่วคราวจากเดิม วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563...
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ งดให้บริการถ่ายภาพ ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ งดให้บริการถ่ายภาพ ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุด มสธ. จึงงดให้บริการถ่ายภาพสำหรับบัณฑิตและญาติ ภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ในวันฝึกซ้อมใหญ่...
ทดลองใช้งาน BMJ Learning และวารสาร Evidence-Based Nursing, The BMJ

ทดลองใช้งาน BMJ Learning และวารสาร Evidence-Based Nursing, The BMJ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล e – Learning จำนวน 1 ฐาน และ e-Journal จำนวน 2 รายชื่อ ดังนี้ e – Learning ได้แก่ BMJ Learning รายละเอียด: ฐานข้อมูล E-learning สำหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบทเรียน...