ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนการให้บริการหนังสือสำรองเป็นหนังสือทั่วไป

ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนการให้บริการหนังสือสำรองเป็นหนังสือทั่วไป

ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนคอลเลคชั่นหนังสือสำรองสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Reserved Collection) เป็นหนังสือทั่วไป โดยหนังสือฉบับปีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ก่อนปี ค.ศ. 2015) จัดเก็บที่ชั้น 3 และหนังสือฉบับปีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ปี ค.ศ. 2015) ถึงปีปัจจุบัน...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา...
รำลึกและอาลัยผ่านตัวอักษรแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

รำลึกและอาลัยผ่านตัวอักษรแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

มุมหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2562 ห้องสมุด มสธ. ร่วมรำลึกและอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติ ผลงานพลเอก เปรม ติณสูลานนท์...
ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets...
ชมสื่อโสตทัศน์ง่ายๆ ด้วย QR Code

ชมสื่อโสตทัศน์ง่ายๆ ด้วย QR Code

ห้องสมุด มสธ. จัดแสดงสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่องราวของนักแสดง ผู้กำกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ สามารถดูและยืมสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจได้ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:...
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม (เล่มพิเศษ) “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม (เล่มพิเศษ) “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” บทความภายในเล่มประกอบด้วย – ตำแหน่งผู้สืบสันตติวงศ์ และการสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี –...