วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2563

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการเดือนกรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ มาตรการการให้บริการห้องสมุด มสธ. ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน...
ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis Taylor & Francis – Medical Library Collection บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ URL:...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 Website เข้าสมัคร Account: https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=stou (สมัครแล้วสามารถนำไปใช้งานที่ใดก็ได้) Website การใช้งาน:...
ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใหม่ Oxford Law Online เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยมีเนื้อหาเแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ Oxford Reports on International Law...
ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมิถุนายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมิถุนายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการเดือนมิถุนายน 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ มาตรการการให้บริการห้องสมุด มสธ. ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน...
ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน SpringerMaterials ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลสำคัญทั้งหมดในสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม สาขาวิชาที่ครอบคลุม Chemistry & Chemical Engineering Energy & Environmental Science Photonics & Electronics Materials Science...